Värtsiläisten Seura

Seuran perustaminen

Jatkosodan päättymisen jälkeen vedettiin uusi raja Suomen ja Neuvostoliiton välille. Värtsilän pitäjästä, joka ennen sotaa oli ollut jo taajaväkinen yhdyskunta, kaksi kolmasosaa jäi Neuvostoliiton puolelle mukaan lukien koko Värtsilän kylä tehdasalueineen. Värtsilässä oli silloin asukkaita lähes 7000, joista runsas 1000 työskenteli Wärtsilä-Yhtymän rautatehtaalla. Näin ollen suuri joukko Värtsilän väkeä joutui siirtymään uusille asuinsijoille, joista osa sijoittui Wärtsilän muille tehtaille muun muassa Helsingin seudulle.

Helsinkiin perustettiin vuonna 1968 Värtsilä-Seura ry, jonka tarkoituksena oli olla kotiseudultaan siirtyneiden värtsiläläisten keskeinen yhdysside. Joensuulaisten vieraillessa seuran kokouksissa heräsi ajatus oman seuran perustamisesta Joensuuhun. Niinpä seuran perustamiskokous järjestettiin 15.4.1980, jolloin seuramme perustettiin aluksi Joensuun Seudun Värtsilä-Seura ry -nimisenä.
Vuodesta 1996 lähtien seura on toiminut nimellä Värtsiläisten Seura ry.

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksenamme on olla luovutetun alueen ja rajan tällä puolella olevien asukkaiden ja heidän jälkeläistensä yhdyssiteenä. Tavoitteenamme on toimia karjalaista kulttuuria ja perinteitä vaalien jäsenistön keskinäisen kanssakäymisen ylläpitäjänä ja lähentäjänä. Järjestämme säännöllisesti jäsentapaamisia eri teemoihin keskittyen ja ajankohtaisia asioita käsitellen. Lisäksi järjestämme teatteri- ja tutustumismatkoja eri kohteisiin sekä kotimaassa että Suomen lähialueilla.

Copyright © 2013 Värtsiläisten Seura ry